Styret

Leder: Rikard Huse

Nestleder: Odd Arne Langeland

Kasserer: Robert Ask

Sekretær: Mari Longva Haram

Barne og ungdomsleder: Alette Andreasen